keyboard_arrow_up

ประเภทของชา

keyboard_arrow_down

ประเภทของชา

ชาซองสามเหลี่ยม

มีสินค้า 6 ชิ้น

แสดง 1-6 จาก 6 ชิ้น

ตัวกรองที่ใช้

ชาดิลมาเอ็กเซ็ปชั่นนอลเพอร์...

ชาดิลมาเอ็กเซ็ปชั่นนอลเพอร์เฟคซีลอน 20ซอง

ราคา ฿385.00
ชาดิลมาเอ็กเซ็ปชั่นนอลเอิร์...

ชาดิลมาเอ็กเซ็ปชั่นนอลเอิร์ยเกรย์ 20ซอง

ราคา ฿385.00
ชาดิลมาเอ็กเซ็ปชั่นนอลกลิ่น...

ชาดิลมาเอ็กเซ็ปชั่นนอลกลิ่นโรสและวนิลา 20ซอง

ราคา ฿385.00
ชาดิลมาเอ็กเซ็ปชั่นนอลกลิ่น...

ชาดิลมาเอ็กเซ็ปชั่นนอลกลิ่นมะนาวและเปลือกส้ม 20ซอง

ราคา ฿385.00
ชาดิลมาเอ็กเซ็ปชั่นนอลกลิ่น...

ชาดิลมาเอ็กเซ็ปชั่นนอลกลิ่นเบอร์รี่เซ็นเซชั่น 20ซอง

ราคา ฿385.00
ชาเขียว...

ชาเขียว ดิลมาเอ็กเซ็ปชั่นนอล กลิ่นมะลิ 20ซอง

ราคา ฿385.00