keyboard_arrow_up

รุ่นของสินค้า

keyboard_arrow_down

รุ่นของสินค้า

ประเภทของชา

keyboard_arrow_down

ประเภทของชา

ประเภทบรรจุภัณฑ์

keyboard_arrow_down

ประเภทบรรจุภัณฑ์

ขนาดบรรจุ/หน่วย

keyboard_arrow_down

ขนาดบรรจุ/หน่วย

ราคา

keyboard_arrow_down

ราคา

  • ฿89.00 - ฿4,500.00

รุ่นของสินค้า

มีสินค้า 7 ชิ้น

แสดง 1-7 จาก 7 ชิ้น

ตัวกรองที่ใช้

  • ขนาดบรรจุ/หน่วย: 40 กรัม
  • ขนาดบรรจุ/หน่วย: 375 มล.
ชาดิลมา เดอะทีเมกเกอร์...

ชาดิลมา เดอะทีเมกเกอร์ ไพรเวท รีเสริฟคาโมมายล์ ฟลาวเวอร์ (ชาใบ) 100 กรัม

ราคา ฿1,550.00
ดิลมา อีลิกเซอร์...

ดิลมา อีลิกเซอร์ ชาดำซีลอนกลิ่นมะม่วง (ชาปรุงสำเร็จ) 375 มล.

ราคา ฿480.00
ดิลมา อีลิกเซอร์...

ดิลมา อีลิกเซอร์ ชาดำซีลอนกลิ่นอัลมอนด์ (ชาปรุงสำเร็จ) 375 มล.

ราคา ฿480.00

ดิลมา อีลิกเซอร์ ชาดำซีลอนกลิ่นแพร์ (ชาปรุงสำเร็จ) 375 มล.

ราคา ฿480.00
ดิลมา อีลิกเซอร์...

ดิลมา อีลิกเซอร์ ชาดำซีลอนกลิ่นเลมอน แอนด์ ไลม์ (ชาปรุงสำเร็จ) 375 มล.

ราคา ฿480.00
ดิลมา อีลิกเซอร์...

ดิลมา อีลิกเซอร์ ชาดำซีลอนกลิ่นพีช (ชาปรุงสำเร็จ) 375 มล.

ราคา ฿480.00
ดิลมา อีลิกเซอร์...

ดิลมา อีลิกเซอร์ ชาดำซีลอนกลิ่นลิ้นจี่(ชาปรุงสำเร็จ) 375 มล.

ราคา ฿480.00